Pobór materiałów w Poradni w celu wykonania badań laboratoryjnych jest chwilowo wstrzymany.
W razie potrzeby, prosimy o kontakt z lekarzem.