Pobór materiałów w Poradni w celu wykonania badań laboratoryjnych:
środy 8:00 – 9:30
.
W celu uzyskania skierowania prosimy o kontakt z lekarzem.